Action Alerts | PMA's newsletter | What's on | Links | How PMA can help you
Help PMA grow | Petition forms | Site map | PMA main page

 

Action Alert picture

VACANCY - Executive Director, YWCA.
23 September 1999


The YWCA of Aotearoa-New Zealand seeks an Executive Director to provide support and leadership for local YWCAs, to coordinate strong advocacy for women within the context of the YWCA Purpose and strategic plan and to build and maintain a secure financial base for the YWCA.

This is a full-time position based at the YWCA national office in Wellington.

Kei te kimi te ropu YWCA o Aotearoa i tetahi Kaiwhakahaere hei tautoko i nga ropu-a-rohe o te YWCA, a, mana te mahi mangai mo nga wahine e pa ana ki te mahere rautaki o te YWCA. Ka taea e tenei tangata te whakanuitia me te tiakina nga putea o te YWCA.

Ka mahi te tangata i roto i te tari matua o te YWCA i te Whanganui-a-Tara. He turanga wa kiki tenei.

For further information please contact the YWCA national office. Tel: (04) 384-8117, fax: (04) 384-3301, ywca@xtra.co.nz Applications close on October 10th 1999.

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Action Alerts PMA's newsletter What's on where Peace links Help PMA grow Support PMA! Petition Forms Site Map