Action Alerts | PMA's newsletter | What's on | Links | How PMA can help you
Help PMA grow | Petition forms | Site map | PMA main page

 

Action Alert picture

Vacancies
YWCA - vacancies

Forwarded on behalf of the YWCA of Aotearoa-New Zealand


Stunning Job Opportunity

The YWCA of Aotearoa-New Zealand is excited to announce one/two 8 month employment contracts from March - December 2001.

Our current coordinator/kaiwhakahaere is off on parental leave and her position(s) are available until her return.

National Young Women's Coordinator 30 hours National Maori Women's Caucus Coordinator 7.5 hours

We welcome applications for both positions separately or combined as one full-time position.

We want a woman who is energetic, innovative, with great people skills, willing to stretch herself in a supportive environment.

The YWCA has a commitment to Te Tiriti o Waitangi and Equitable Employment Opportunities, and we are committed to having a vibrant, productive, and fun work environment.

Kei te kimi te ropu YWCA o Aotearoa I tetahi Taitamahine hei Kaikotuitui mo nga Wahine Taitamahine o te YWCA. Ka mahi te tangata ka tohua I roto I nga ropu-a-rohe tekau o te YWCA, a, mana e kotuitui nga kaupapa mahi a te YWCA me nga huarahi whakangungu mo te hunga nei. Ka mahi te tangata ka tohua I roto I te tari matua o te YWCA I Te Whanga-nui-a -Tara.

He whakamana I nga wahine, koinei te uaratanga e whaia nei e te ropu YWCA. E takea ana a matua whakaaronui I roto I nga whanonga pono karaitiana, a, e noho ngakaunui ana hoki matai ki nga oati te Tiriti o Waitangi.

Please contact Paula or Jan for a job description and application details. Applications close 27 January 2001.

tel: (04) 384 8117; write to YWCA, PO Box 9315, Wellington; or opportunity@ywca.org.nz


What's on where - current events

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Action Alerts PMA's newsletter What's on where Peace links Help PMA grow Support PMA! Petition Forms Site Map